Novinky

Každoročne prebieha na pôde Agroinštitútu v Nitre akreditovaný kurz s názvom Prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. V rámci daného kurzu pôsobíme ako lektori v rámci tematiky technologických zariadení liehovarníckeho závodu a výstavby a budov páleníc. Jeden deň kurzu je venovaný odbornej praxi a ukážke zariadení v Pestovateľskej pálenici v Jelenci.

Na nasledovnom linku nájdete odbornú prednášku venovanú tematike technologických zariadení liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia: Technologické zariadenie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

Pálenice Kabát

Roman Kabát

037/631 32 40
+421 905 481 338

 

Vytvoril s chuťou Jakub Jevčič