Výroba unikátnych páleníc

Výroba páleníc

Počas nášho pôsobenia na trhu pestovateľského pálenia sme dodali technológiu do desiatok páleníc po celom Slovensku. Základná idea nášho podnikania je založená na fakte, že každá pálenica predstavuje unikát. Môžete navštíviť stovky rôznych páleníc, ale nikdy nenájdete dve rovnaké. Tohto princípu sa držíme pri návrhu, výrobe a montáži každého nášho zariadenia.

Pálenica od A po Z

Naša činnosť je v prvom rade zameraná na dodávku celej výrobnej technológie pre pálenice a liehovary. V prípade nových prevádzok spolupracujeme od začiatku so stavebnými projektantmi. Pre nové ale aj prerábané výrobné priestory je kľúčové dopredu naplánovať umiestnenie technológie a inžinierskych sietí. V druhom rade sa zameriavame na opravy a výmeny častí technológií v už jestvujúcich prevádzkach. Poškodené alebo dosluhujúce časti vieme vyrobiť nanovo tak, aby zapasovali do výrobnej technológie ako celku. Všetky časti dodávame podľa želania zákazníka v medenom alebo nerezovom prevedení. Nami vyrábané zariadenia taktiež montujeme na miesto určenia. Máte tak záruku, že Vaša pálenica bude odborne navrhnutá, skonštruovaná, namontovaná a uvedená do prevádzky. Pre novozačínajúcich aj skúsených páleničiarov ponúkame poradenstvo pri vybavovaní legislatívnych úkonov. Vieme Vám poradiť kam a kedy potrebujete ísť, čím Vám ušetríme veľa času pri obstarávaní nevyhnutných povolení a oprávnení.

Pálenice Veľký Krtíš

Destilačné kotly

Na destilačné kotly, ako srdcia páleníc, kladieme vždy tie najvyššie nároky. Pri kvalite spracovania neprijímame žiadne kompromisy. Ručne tepané, vysoko klenuté dná kotlov sú opatrené stieracími pomalobežnými miešadlami. Jedine tento typ miešania v kombinácií so špeciálne tvarovaným dnom umožňuje ako ohrev použiť priamy plameň z palivového dreva bez toho, aby kvas v kotle priháral. Priamy ohrev drevom zároveň zaručuje rýchly a efektívny proces destilácie. Kotly osádzame do pecí, ktoré zhotovujeme zo šamotových tehál a žiarobetónu.

Rektifikačné kolóny

Etážové rektifikačné kolóny sú medzi páleničiarmi považované za najtradičnejšie typy kolón. Klobúčikové etáže zaručujú výbornú deliacu schopnosť kolóny. Naše kolóny sú ďalej opatrené deflegmátormi, ktoré slúžia na predchládzanie liehových pár. Po ich schladení časť pár kondenzuje a vracia sa do kolóny v podobe refluxu. Procesom deflegmácie a opätovnou destiláciou refluxu sa výrazne zvyšuje čistota destilátu. Para je pri opúšťaní kolóny nútená prúdiť cez medený katalyzátor. Obrovská styčná plocha katalyzátora zabezpečí pare dostatok času na katalytickú reakciu s meďou, pričom sa z liehových pár odbúravajú nežiadúce, destiláciou neoddeliteľné zložky.

Chladiče liehových pár (Kondenzátory)

Liehové pary po opustení kolóny postupujú do rúrkových chladičov. Vodou chladené chladiče sú väčšinou v nerezovom prevedení. Vďaka použitému materiálu je zabezpečená vysoká životnosť chladičov bez nutnosti výmeny ich vnútorných častí, ako to často býva v prípade medených chladičov.

Doprava kvasu do kotlov

Z dôvodu urýchlenia procesu destilácie dodávame vykurované predlohové nádrže. Tie sú umiestnené nad kotlami a opatrené dvojitým plášťom. Kvas je v nádržiach vykurovaný odpadovým teplom z chladičov. Predohrevom kvasu je podľa našich skúseností možné ušetriť až 25% času potrebného na destilačný proces. Kvas je do predlohových nádrží dopravovaný systémom vákuového nasávania.

Ostatné príslušenstvo

Ďalej vyrábame a dodávame všetko ostatné príslušenstvo, ktoré budete v pálenici potrebovať, ako napríklad kontrolné liehové meradlá, nádrže na hotový destilát, nádrže na vodku, liehovodné potrubia a armatúry, elektronický systém automatizovanej regulácie destilačného procesu a mnohé iné.
Niektoré z našich produktov montovaných v rôznych páleniciach si môžete prezrieť vo fotogalérií.

Valné zhromaždenie prevádzkovateľov pestovateľských páleníc 2018

Ako každoročne, tak aj v roku 2018 sa valné zhromaždenie prevádzkovateľov pestovateľských páleníc konané tradične v Nitrianskom Agroinštitúte nezaobišlo bez najnovších výplodov z naších dielní.

Zhromaždenie
Zhromaždenie

Propagačná maketa

Okrem výroby reálnych a plne funkčných zariadení vieme vyhovieť požiadavkam zákazníka a zhotoviť takúto propagačnú maketu pálnice s prekvapením schovaným vo vnútri makety.

Propagačná maketa
Propagačná maketa

Kontaktný formulár

Pálenice Kabát

Roman Kabát

037/631 32 40
+421 905 481 338

 

Vytvoril s chuťou Jakub Jevčič